Sint-Oelbertgymnasium

Het Sint-Oelbert Gymnasium biedt een sterk gymnasiaal kernprogramma aan, met daaromheen een flexibele schil vol met keuzemogelijkheden.

Het Sint-Oelbert Gymnasium biedt een sterk gymnasiaal kernprogramma aan, met daaromheen een flexibele schil vol met keuzemogelijkheden voor extra begeleiding en/of voor extra uitdaging. Naast de rooms-katholieke identiteit ontleent de school haar identiteit vooral aan het bijzondere pedagogisch-didactisch klimaat. Het Sint-Oelbertgymnasium besteedt maximale zorg aan de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijsaanbod en aan de individuele ontwikkeling van de leerlingen. Ook een zorgvuldige omgang met leerlingen en ouders maakt onlosmakelijk deel uit van de identiteit van de school. Het Sint-Oelbertgymnasium telt ongeveer 730 leerlingen, bijna evenveel jongens als meisjes.