音频游览

音频游览Korte biografie koningin-regentes Emma

只有 荷兰语 荷兰语

Korte biografie koningin-regentes Emma, de reserve koningin.

In 1877 stierf koningin Sophie, de vrouw van koning Willem III. Ondanks het slechte huwelijk en de vele kortstondige relaties en avontuurtjes, ging de koning op zoek naar een nieuwe vrouw. Op 7 januari 1879 trouwde de bijna 62-jarige koning met toen 20-jarige Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, prinses van Waldeck Pyrmont.
Zijn zoon Alexander toonde zich vol onbegrip en wilde de huwelijksplechtigheid niet bijwonen. Hij was zeven jaar ouder dan de nieuwe vrouw van zijn vader! Hij zou Emma met ‘de aan haren rang en stand verschuldigden eerbied’ bejegen, maar haar nimmer ‘als een tweede moeder’ kunnen beschouwen. Achteraf bleek het toch een wijs besluit van Willem III. Uit zijn huwelijk met Sophia van Wurtemberg kreeg koning Willem III drie zonen: Willem, Maurits en Alexander. Alle drie stierven vrij jong: Willem in 1879 op 38-jarige leeftijd, Maurits in 1850 op 6-jarige leeftijd en Alexander in 1884 op 32-jarige leeftijd. Dankzij de geboorte van Wilhelmina in 1880 beschikte het koningshuis toch nog in een directe troonopvolger.
Na de dood van koning Willem III nam Emma als regentes acht jaar lang het koningschap waar.

Buiten staat
Emma nam haar taak als koningin zeer serieus. Zij leerde gauw de Nederlandse taal en toonde zich zeer leergierig. Ze werd als volgt omschreven: ‘Zij heeft donker groenachtige blauwe ogen, waaruit zachtheid, vriendelijkheid en tevens beslistheid en een krachtige wil tot U spreken. Zij wil iets groots omdat ze de kracht voelt van ’t bereiken… Ze wenscht alles, veel ten minste te leeren, omdat ze veel wenscht te weten, omdat ze dit onafscheidelijk acht voor den hoogen rang, dien ze gaat bekleden.’
Emma was nog geen tien jaar in Nederland of de gezondheidstoestand van de koning begon zienderogen te verslechteren. Hij raakte steeds verwarder en zo onhandelbaar dat hij het koningschap niet meer kon uitoefenen. Korte tijd leek het weer beter te gaan, maar op de tiende verjaardag van Wilhelmina ging zijn gezondheid opeens weer sterk achteruit. Willem III werd tijdens een verenigde vergadering van de Staten-Generaal ‘buiten staat’ verklaard. Hij stierf op 23 november 1890. Emma legde op 20 november de eed af als regentes voor haar dochter en nam sinds 8 december van dat jaar de regeringstaak waar. Tot het moment dat haar dochter 18 jaar oud werd, zou ze die rol met verve vervullen.

Regentes
Kort voor de dood van haar man koning Willem III, werd Emma benoemd tot regentes. Hoewel het als jonge vrouw niet gemakkelijk was om te gaan met de heren politici en zij weinig steun ondervond, met uitzondering dan van haar particulier secretaris jhr. S.M.S. de Ranitz die mogelijk wel erg veel invloed op haar had. Zij slaagde zij erin zich goed te handhaven en vatte haar taak zeer serieus op. Minstens een keer in de twee weken voerde ze gesprekken met elke minister en ook de bevolking kon haar in beginsel bezoeken. Haar post handelde ze het liefst zelf af. Emma toonde een grote interesse voor politiek; haar inzicht wekte bewondering op het Binnenhof.
Voor de jonge koningin Wilhelmina was Emma een grote steun en toeverlaat. Hun onderlinge verstandhouding bleef tot de dood van Emma in 1934 uitstekend. ‘Een diep besef van onwetendheid noopte mij raad te vragen bij mijne moeder, want zelfs voor de eenvoudigste zaken stond ik met de mond vol tanden’, schreef Wilhelmina in 1902. Ze besprak met haar haar te voeren beleid en wat ‘haar beginselen op het gebied der regeering’ dienden te zijn. Meestal vertoefden ze in elkaars directe aanwezigheid. Ook na haar huwelijk was haar moeder nooit ver weg. Ze wisselden bovendien veel brieven uit, waarin Wilhelmina voor Emma niets verborgen hield.
In geval Wilhelmina voortijdig zou overlijden, zou Emma opnieuw regentes zijn geworden. De regering vond prins Hendrik daarvoor niet geschikt. Ze bleef ‘reserve-koningin’ van 1909 tot aan de staatsrechtelijke meerderjarigheid van prinses Juliana in 1927.

游览停留

评论

尚无评论

写下第一条评论
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.