Our StoryWalks

A placemaking project!

Vi håller på att skapa ljud- och bildpromenader.  Hör av dig om du är intresserad! Promenaderna kan till exempel handla om minnen, foton, kultur, arkitektur, historia, natur eller folk kopplad till en plats eller en ljudpromenad. 

We are creating audio-walks. Please get in touch if you would like to make one! The walks can be about memories, photos, culture, architecture, history, nature or people connected to a place or a sound walk.