Ekenäs StoryWalks

A placemaking project!

Vi håller på att skapa ljud- och bildpromenader i Ekenäs.  Hör av dig om du är intresserad! Promenaderna kan till exempel handla om minnen, foton, kultur, arkitektur, historia, natur eller folk kopplad till en plats i Ekenäs. 

We are creating audio-walks in Ekenäs. Please get in touch if you would like to make one! The walks can be about memories, photos, culture, architecture, history, nature or people connected ta a place in Ekenäs.