Crearea punctelor de atracţie turistică ale turului de tip misiune

Atracţiile turistice dintr-un tur de tip misiune nu există singure, ci aparţin unuia dintre segmentele turului. Prin urmare, când creaţi un punct de atracţie, trebuie să specificați segmentul căruia îi aparţine.

Creaţi un punct de atracţie pentru primul segment:

  1. Selectaţi primul segment.
  2. Selectaţi instrumentul „Attraction” (Atracţie).
  3. Faceţi clic pe locul de pe hartă unde urmează să fie amplasat punctul de atracţie.

  1. În fereastra care se deschide, introduceţi numele atracţiei, apoi faceţi clic pe „Save” (Salvaţi).

Pictograma pentru punctul de atracţie apare pe hartă şi un nou obiectiv este adăugat la prima secţiune:

Parcurgeţi aceiaşi paşi pentru a crea punctele de atracţie rămase:

Acum adăugaţi material informativ pentru atracţiile înregistrate.