Audiotour

AudiotourGlana Nova Lang

Alleen in het Nederlands

2 Tourstops

 1. Audiotour overzicht
 2. Audiotour overzicht

  Wat gaat u zien en waarom?

  De middenloop van de Geleenbeek en het omringende landschap vanaf Munstergeleen tot in het Stadspark van Sittard, waar de beek verder gaat als Keutelbeek en Molenbeek/Geleenbeek. Historische boerenhoeven, soms in vakwerk gebouwd, die weerspiegelen in het water of waarvan de openstaande poort uw blik naar de binnenplaats trekt (de mesthoop ligt daar niet meer). De idyllisch gelegen Ophovener Molen met altijd draaiend schoepenrad en een vistrap als veilige omleiding. Een speelbos met doolhof, boomgaarden omheind door meidoornhagen. Voortdurend wisselende decors door de meanders van de beek. Vergezichten – vanaf nostalgische paadjes - op vroegere dorpen, nu samengevoegd met de gemeente Sittard-Geleen. Het fraaie Stadspark van Sittard, Rijksmonument, is tijdens uw wandeling naadloos overgegaan in een natuurpark en u bent totaal vergeten dat u omringd wordt door een verstedelijkt gebied waar overigens ook veel moois te vinden. Wie eenmaal deze wandeling heeft gelopen zal steeds weer terug willen komen, niet alleen om te zien hoe het beeld wisselt per seizoen, maar ook hoe de natuur zich ontwikkelt in de loop van jaren.

  De betekenis van de Geleenbeek

  De Geleenbeek is de langste beek van Limburg en mag gerust ook de meest Limburgse van alle beken genoemd worden: zij ontspringt in Benzenrade (bij Heerlen) en mondt na 39,5 km in Ohé en Laak uit in de Oude Maas. Het stroomgebied (alle wateren die uiteindelijk uitmonden in de beek) van de Geleenbeek telt liefst 314 zijbeken met een totale lengte van 234 kilometer.
  Het Geleenbeekdal maakt een aanzienlijk deel uit van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en is aangewezen als Natura 2000-gebied, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.
  In het verleden heeft de beek bijgedragen aan de welvaart van de streek in combinatie met de vruchtbare lössgrond. Over de totale lengte van de beek hebben wel 20 graan- of oliemolens gestaan,
  Het historische belang van de beek blijkt ook uit de plaatsnamen die van de beeknaam zijn afgeleid: Geleen, Sint Jansgeleen, Oud-Geleen, Munstergeleen
  In de jaren dertig van de 20ste eeuw werd de beek gekanaliseerd om het slijk en het slik van de mijnen zo snel mogelijk af te voeren met alle gevolgen van dien voor de waterkwaliteit en de natuur van het beekdal. Tussen 1959 en 1962 werd het stroombed voorzien van een betegeling.
  In 2007 startte het project Corio Glana. In dit samenwerkingsproject van  de gemeenten Heerlen, Voerendaal, Schinnen, Nuth, Beek en Sittard-Geleen, Waterschap Roer en Overmaas, Natuurmonumenten, Provincie Limburg en VVV Zuid-Limburg is het Geleenbeekdal tussen Heerlen en Sittard de afgelopen jaren aangepakt en veel mooier geworden. Zo slingert de beek weer net als vroeger door het landschap en waar mogelijk zijn nieuwe natuurgebieden aangelegd en bestaande natuurgebieden uitgebreid. Waterschap Roer en Overmaas verwijderde tegels en verharderingen en op de natuurvriendelijk aangelegde oevers krijgen planten en dieren weer volop kans om zich te ontwikkelen. Omdat de beek en het beekdal meer water kunnen bergen is er bovendien minder kans op wateroverlast. Gemeenten zorgden voor nieuwe en verbeterde verbindingen met het VVV-routenetwerk zodat recreanten volop kunnen genieten in de natuur en langs het water. Het Geleenbeekdal vormt zo weer een voor mens en dier aantrekkelijk groen-bauw lint in Zuid-Limburg. 

  Meer informatie: www.geleenbeekdal.nl 

  Ook is er aandacht voor toerisme en recreatie en worden er fiets- en wandelpaden aangelegd of opgeknapt. De deelprojecten bij Munstergeleen zijn of worden tussen 2014 en 2016 gerealiseerd.
  Het ommetje Glana Nova leidt u door de groene longen van de gemeente Sittard-Geleen en biedt u als wandelaar de kans om de natuurlijke ontwikkeling rond de herstelde Geleenbeek te volgen.

  Dit ommetje is, onder auspiciën van de Provincie Limburg, op initiatief van IVN Munstergeleen en met medewerking en sponsorgelden van diverse instanties (de vier gemeentes van de Westelijke Mijnstreek, VVV Zuid-Limburg, Waterschap Roer & Overmaas, Fonds Sociale Instellingen van DSM, IVN Nederland, Natuurfonds Sittard-Geleen, Oranjefonds) uitgewerkt om de recente reconstructie van de Geleenbeek en de gevolgen daarvan voor flora en fauna onder de aandacht van het wandelende publiek te brengen.
  In 2014 werd het project Beekdalen Geleen 1, een van de 19 onderdelen van Corio Glana, opgeleverd. De uitvoering van dit onderdeel en het resultaat daarvan heeft geïnspireerd tot het opzetten van het ommetje, dat uitgebreid kan worden naar gelang de volgende onderdelen van Corio Glana binnen de gemeente Sittard-Geleen worden voltooid.

   

 3. 1 NS-Station
 4. 2 Steenweg
 5. 3 Voormalig Bisschoppelijk College
 6. 4 School van Snel
 7. 5 Waterschap Roer en Overmaas
 8. 6 Parklaan
 9. 7 Keutelbeek en waterverdeelwerken
 10. 8 Keutelbeek & geautomatiseerde sluis
 11. 9 Ophovenerhof - Middenweg
 12. 10 Geleenbeek 1
 13. 11 Beemdengats
 14. 12 fietsbrug
 1. Audiotour overzicht

  Wat gaat u zien en waarom?

  De middenloop van de Geleenbeek en het omringende landschap vanaf Munstergeleen tot in het Stadspark van Sittard, waar de beek verder gaat als Keutelbeek en Molenbeek/Geleenbeek. Historische boerenhoeven, soms in vakwerk gebouwd, die weerspiegelen in het water of waarvan de openstaande poort uw blik naar de binnenplaats trekt (de mesthoop ligt daar niet meer). De idyllisch gelegen Ophovener Molen met altijd draaiend schoepenrad en een vistrap als veilige omleiding. Een speelbos met doolhof, boomgaarden omheind door meidoornhagen. Voortdurend wisselende decors door de meanders van de beek. Vergezichten – vanaf nostalgische paadjes - op vroegere dorpen, nu samengevoegd met de gemeente Sittard-Geleen. Het fraaie Stadspark van Sittard, Rijksmonument, is tijdens uw wandeling naadloos overgegaan in een natuurpark en u bent totaal vergeten dat u omringd wordt door een verstedelijkt gebied waar overigens ook veel moois te vinden. Wie eenmaal deze wandeling heeft gelopen zal steeds weer terug willen komen, niet alleen om te zien hoe het beeld wisselt per seizoen, maar ook hoe de natuur zich ontwikkelt in de loop van jaren.

  De betekenis van de Geleenbeek

  De Geleenbeek is de langste beek van Limburg en mag gerust ook de meest Limburgse van alle beken genoemd worden: zij ontspringt in Benzenrade (bij Heerlen) en mondt na 39,5 km in Ohé en Laak uit in de Oude Maas. Het stroomgebied (alle wateren die uiteindelijk uitmonden in de beek) van de Geleenbeek telt liefst 314 zijbeken met een totale lengte van 234 kilometer.
  Het Geleenbeekdal maakt een aanzienlijk deel uit van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg en is aangewezen als Natura 2000-gebied, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.
  In het verleden heeft de beek bijgedragen aan de welvaart van de streek in combinatie met de vruchtbare lössgrond. Over de totale lengte van de beek hebben wel 20 graan- of oliemolens gestaan,
  Het historische belang van de beek blijkt ook uit de plaatsnamen die van de beeknaam zijn afgeleid: Geleen, Sint Jansgeleen, Oud-Geleen, Munstergeleen
  In de jaren dertig van de 20ste eeuw werd de beek gekanaliseerd om het slijk en het slik van de mijnen zo snel mogelijk af te voeren met alle gevolgen van dien voor de waterkwaliteit en de natuur van het beekdal. Tussen 1959 en 1962 werd het stroombed voorzien van een betegeling.
  In 2007 startte het project Corio Glana. In dit samenwerkingsproject van  de gemeenten Heerlen, Voerendaal, Schinnen, Nuth, Beek en Sittard-Geleen, Waterschap Roer en Overmaas, Natuurmonumenten, Provincie Limburg en VVV Zuid-Limburg is het Geleenbeekdal tussen Heerlen en Sittard de afgelopen jaren aangepakt en veel mooier geworden. Zo slingert de beek weer net als vroeger door het landschap en waar mogelijk zijn nieuwe natuurgebieden aangelegd en bestaande natuurgebieden uitgebreid. Waterschap Roer en Overmaas verwijderde tegels en verharderingen en op de natuurvriendelijk aangelegde oevers krijgen planten en dieren weer volop kans om zich te ontwikkelen. Omdat de beek en het beekdal meer water kunnen bergen is er bovendien minder kans op wateroverlast. Gemeenten zorgden voor nieuwe en verbeterde verbindingen met het VVV-routenetwerk zodat recreanten volop kunnen genieten in de natuur en langs het water. Het Geleenbeekdal vormt zo weer een voor mens en dier aantrekkelijk groen-bauw lint in Zuid-Limburg. 

  Meer informatie: www.geleenbeekdal.nl 

  Ook is er aandacht voor toerisme en recreatie en worden er fiets- en wandelpaden aangelegd of opgeknapt. De deelprojecten bij Munstergeleen zijn of worden tussen 2014 en 2016 gerealiseerd.
  Het ommetje Glana Nova leidt u door de groene longen van de gemeente Sittard-Geleen en biedt u als wandelaar de kans om de natuurlijke ontwikkeling rond de herstelde Geleenbeek te volgen.

  Dit ommetje is, onder auspiciën van de Provincie Limburg, op initiatief van IVN Munstergeleen en met medewerking en sponsorgelden van diverse instanties (de vier gemeentes van de Westelijke Mijnstreek, VVV Zuid-Limburg, Waterschap Roer & Overmaas, Fonds Sociale Instellingen van DSM, IVN Nederland, Natuurfonds Sittard-Geleen, Oranjefonds) uitgewerkt om de recente reconstructie van de Geleenbeek en de gevolgen daarvan voor flora en fauna onder de aandacht van het wandelende publiek te brengen.
  In 2014 werd het project Beekdalen Geleen 1, een van de 19 onderdelen van Corio Glana, opgeleverd. De uitvoering van dit onderdeel en het resultaat daarvan heeft geïnspireerd tot het opzetten van het ommetje, dat uitgebreid kan worden naar gelang de volgende onderdelen van Corio Glana binnen de gemeente Sittard-Geleen worden voltooid.

   

Beoordelingen

Nog geen beoordelingen

Schrijf de eerste beoordeling
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.