Stichting Microtoerisme InZicht

Microtoerisme: het heden als spiegel van het verleden.

Zo kan je verbanden ontdekken tussen heden en verleden, waardoor je soms ook beter het heden leert begrijpen, of het heden in ieder geval leert relativeren. Zo gezien gaan microtoerisme en gezonde levenswijze hand in hand. Maar in de eerste plaats is het gewoon heel leuk om op deze manier een stad te leren kennen.

Nederland  •  De Rijp
Stadsrondleiding
Stadsrondleiding
Nederland  •  Gouda
Stadsrondleiding
Stadsrondleiding
Nederland  •  Gouda
Stadsrondleiding
Nederland  •  Gouda
Stadsrondleiding
Stadsrondleiding
Stadsrondleiding