Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw (VHM)

VHM staat voor de bescherming van de natuur en het leefmilieu in de regio Dijleland en zet in op natuurbeleving en natuureducatie.
Volg ons

VHM staat voor de bescherming van de natuur en een gezond leefmilieu in de streek ten zuiden van Leuven en ook in de stad Leuven; wil de kennis van de natuur promoten en natuurbeleving stimuleren.

VHM staat ook in voor de uitbouw en het beheer van een circa 300 ha grote natuurreservaat ‘De Doode Bemde’ in de Dijlevallei.

 Met plannen- en beleidsmakers worden nauwe contacten onderhouden om de negatieve impact op de natuur te voorkomen of te minimaliseren. In de werkgroep Dijleland - beleid worden bezwaarschriften behandeld.

 VHM geeft ook driemaandelijks een tijdschrift uit: Tijdingen. Naast een update over de meeste recente ontwikkelingen in het Dijleland, kan je er ook beschrijvingen van wandelingen met gids in terugvinden, weetjes voor de jongsten onder ons,...

 Jaarlijks organiseert de vereniging meer dan honderd activiteiten: natuurexploraties, streekverkenningen, gezinsuitstappen en lezingen.

In samenwerking met Natuurpunt-CVN leidt Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud eveneens natuurgidsen op.

 Met de werkgroep ‘educatie’ richt VHM zich voornamelijk tot de jeugd met een jaarlijks wisselend educatief project.