Stichting Erfgoed Lebuinuskerk

De Stichting Erfgoed Lebuinuskerk zorgt voor het behoud van de Lebuinuskerk.

De Stichting Erfgoed Lebuinuskerk (SEL) is opgericht op 26 juni 2012 op initiatief van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Deventer. De eigendom van de Lebuinus berust bij de Protestantse Gemeente te Deventer. De SEL beheert het monument en is daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud, de instandhouding, de benodigde restauratiewerkzaamheden en de exploitatie. De Lebuinus ontvangt per jaar 50.000 toeristische bezoekers en 30.000 bezoekers tijdens tal van activiteiten.

We stellen ons ten doel de Lebuinus te ontwikkelen als een kwalitatief hoogstaand monument met museale en culturele faciliteiten; ruimte geven aan de maatschappelijke en levensbeschouwelijke rol; het kerkgebouw duurzaam in stand houden, zorgvuldig onderhouden en restaureren.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.lebuinuskerk.nl.

Wij hebben deze app voor u gemaakt in samenwerking met Marloes Holmer en met Frank van Unen van Bureau Zwerfgoed.