Regionale Kerkenvisie Liemers & Doesburg

Deze route is onderdeel van de Kerkenvisie Liemers en Doesburg.

Deze kerkenvisie heeft als doel om met kerkeigenaren, locatieraden, erfgoedorganisaties, inwoners en andere belanghebbenden het gesprek te voeren over de toekomst van de religieuze gebouwen. Door met elkaar in kaart te brengen wat de wensen en mogelijkheden zijn, kunnen kansen worden benut om waar mogelijk kerkgebouwen als erfgoed te behouden en de leefbaarheid te vergroten.

In opdracht van de gemeenten Zevenaar, Doesburg, Duiven, Montferland en Westervoort heeft het adviesbureau Spectrum, partner met Elan, de opdracht gekregen om deze regionale kerkenvisie uit te voeren. Dit doen zij in samenwerking met het Gelders Genootschap en de DKK. De routes zijn samengesteld door Rafelroutes en in de IZI app verwerkt door Zwerfgoed. De carillonmuziek is gespeeld door Martien van der Knijff. De fietsroute is daarnaast mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Rafelroutes is de beheerder van de fiets- en wandelroutes. Voor tips of actuele informatie kunt u dan ook terecht bij rafelroutes: www.rafelroutes.nl