Westerkwartier Boert Bewust

Verbinding zoeken tussen boer en burger
Volg ons

Wij zoeken de verbinding tussen boer en burger en willen graag laten zien waar we als agrariërs mee bezig zijn.