Nederlands Steendrukmuseum

Volg ons

De steendruk of lithografie, een uitvinding van Alois Senefelder in 1798, maakte het mogelijk om snel, massaal en voordelig afbeeldingen te drukken. Dat kon vanaf 1837 ook in kleur.
Het Nederlands Steendrukmuseum toont de historische, artistieke en technische aspecten en het grote toepassingsgebied daarvan. Zelfs de uitvinding van de microchip heeft een relatie met de steendruk.

De collectie van het museum is uniek en omvat boekillustraties, cartografie, reclameplaten en lithografie van bekende kunstenaars zoals Kees van Dongen, Alphonse Mucha, Adolphe Willette en Jan Sluijters. Speelkaarten, etiketten, ansichtkaarten, prenten, karikaturen en (satirische) tijdschriften treft u tevens aan. Bijzonder zijn de kolossale drukpersen.

In ons atelier zijn tijdens de openingsuren op werkdagen drukdemonstraties te zien. Bovendien gebruiken wij het atelier voor workshops. Deelnemers maken kennis met tekenen op steen en met steendrukken. Naast de vaste collectie organiseert het Nederlands Steendrukmuseum regelmatig een expositie van een bijzondere kunstenaar of rondom een specifiek thema.