Järnvägens Museum förmedlar kultur- och teknikhistorien kring Sveriges järnvägars uppbyggnad, utveckling och funktion. Museet berättar också om människorna som gjort utvecklingen möjlig. Historien börjar redan i romarriket och fortsätter att skrivas i våra dagar. Stora förändringar skedde under 1800-talet – när samhället mötte ett nytt transportmedel – och under 1900-talet – när omfattande uppgraderingar krävdes till en elektrisk och automatiserad teknik.