Audioguía

AudioguíaDe tuimelgeest der eeuw

Solo en Holandés

‘De tuimelgeest der eeuw’
Aan zijn besluit lagen verscheidene beweegredenen ten grondslag. Allereerst was de koning niet zo conservatief als hij zich ten aanzien van de buitenlandse gezanten voordeed. Voor hij koning was toonde hij belangstelling voor het gedachtegoed van de liberalen en zag men hem als vooruitstrevend. Toen hij in 1840 koning werd dacht hij er serieus aan liberale ministers als Thorbecke op te nemen in zijn regering. Na een paar jaar koningschap werd hij behoudzuchtiger uit angst voor de economische gevolgen en de politieke situatie in de omringende landen.

Paradas del tour

Reseñas

No hay reseñas

Escriba la primera reseña
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.