Šiaulių „Aušros“ muziejus

Šiaulių „Aušros“ muziejaus misija – Gyvoji istorija dabarčiai ir ateičiai.
Follow us

Šiaulių „Aušros“ muziejus kaupia, saugo, populiarina istorijos, meno, technikos paveldą, padeda Jums pažinti praeitį, susivokti dabartyje ir kurti ateitį.