Wilderhistories

Wilderhistories maakt audiotours, wandelroutes, tekst en podcasts over geschiedenis en wilde natuur.
Follow us

 
De verbeelding spreekt. De wildernis verhaalt.

Wilderhistories bewandelt zijsporen van de geschiedenis. We leggen ons oor te luisteren bij heksen en heiligen, eendagsvliegen en nachtraven, boskanters en boerinnen. Hun stemmen loodsen ons naar een onvoorspelbare, ruwere, woestere wereld.

Wilderhistories graaft naar verhalen, vertaalt oude mythen, en legt weer een wilde wereld bloot in wandelroutes, audio, kaarten, theater en expo.