Audio tour

Audio tour02. Բոյաջյան Ցուցասրահ 2002

Ամփոփենք 2002 թվականը: Անհատական ցուցահանդեսներով հանդես եկան Գեղարվեստի ակադեմիայի հիմնադիր-դասախոսներից քանդակագործ Թերեզա Միրզոյանն ու գեղանկարիչ Գրիգոր Աղասյանը: Ցուցահանդեսներն, ինչ խոսք, ուսուցանելի և հետաքրքիր էին ուսանողների համար:
Ունեցանք նաև ուսանողական ցուցահանդեսներ, կազմակերպվեց Սփյուռք-Հայաստան համաժողովին նվիրված ցուցահանդես:
Բոլոր ցուցահանդեսները հետաքրքրական էին և բազմամարդ:

https://hy.wikipedia.org/wiki/Թերեզա_Միրզոյան

Tour stops

Reviews

No reviews yet

Write the first review
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.