Audio tour

Audio tour Historisch Flevoland (fietsen)

QR code

2 sights

 1. Audio tour Summary
 2. Audio tour Summary

  De historische fietsroute is eigenlijk een rondje Lelystad. U fietst eerst door een uniek biologisch akkerbouw gebied. Daarna gaat u via het Zuigerplasbos richting de kuststrook. Via Bataviastad, Bataviahaven komt u op het werkeiland. Hier is de aanleg van Lelystad begonnen. Vervolgens fietst u over de Kanrdijk, langs de Oostvaardersplassen. Via het Hollands Hout fietst u langs de vaart naar het Natuurpark. Vanuit het Natuurpark keert u weer terug naar uw startpunt. Tijdens de route krijgt u informatie over het ontstaan van de Zuiderzee.  Bergbos. De route is een kleine 5 km. Wist u dat als u door het Bergbos loopt, dat u over de eersteuilstort van Lelystad loopt? En dat wanneer u over het akkerbouwgebied uitkijkt, hier eigenlijk de eerste woonwijk van Lelystad had moeten worden gebouwd? En wist u dat de polders Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland samen het grootste kunstmatige eiland ter wereld vormen. Laat u meevoeren tijdens deze wandeltocht in het Verhaal van Flevoland en Lelystad. 

  De foto's in deze route zijn van:

  0.     Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Dienst der Zuiderzeewerken Potuyt
  1.     Kaart Nederland uit de oudheid: Vos, P., M. van der Meulen, H. Weerts en J. Bazelmans 2018: Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu, Amsterdam (Prometheus)
  2.     Erfgoedpark Batavialand in Lelystad
  3.     Erfgoedpark Batavialand in Lelystad
  4.     Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt
  5.     Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt
  6.     Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Sieben
  7.     Het Flevolands Archief, ..
  8.     Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Boekhove
  9.     Erfgoedpark Batavialand in Lelystad
  10.  Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt
  11.  Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt
  12.  Woningbouwvereniging Lelystad
  13.  Gemeente Lelystad

 3. 1 F1. Flevo Lacus
 4. 2 2. Zuiderzee als verkeersplein
 5. 3 F3. Zuiderzeewet
 6. 4 F4. Inpoldering Zuiderzee
 7. 5 F5. Inpoldering Oostelijk Flevoland
 8. 6 F6. In cultuur brengen
 9. 7 F7. Inrichting polders
 10. 8 F8. Strijd over ontwerp Lelystad
 11. 9 F9. De aanleg begint
 12. 10 10. De eerste inwoners
 13. 11 F11. De groei van Lelystad
 14. 12 F12 De dalende lijn
 1. Audio tour Summary

  De historische fietsroute is eigenlijk een rondje Lelystad. U fietst eerst door een uniek biologisch akkerbouw gebied. Daarna gaat u via het Zuigerplasbos richting de kuststrook. Via Bataviastad, Bataviahaven komt u op het werkeiland. Hier is de aanleg van Lelystad begonnen. Vervolgens fietst u over de Kanrdijk, langs de Oostvaardersplassen. Via het Hollands Hout fietst u langs de vaart naar het Natuurpark. Vanuit het Natuurpark keert u weer terug naar uw startpunt. Tijdens de route krijgt u informatie over het ontstaan van de Zuiderzee.  Bergbos. De route is een kleine 5 km. Wist u dat als u door het Bergbos loopt, dat u over de eersteuilstort van Lelystad loopt? En dat wanneer u over het akkerbouwgebied uitkijkt, hier eigenlijk de eerste woonwijk van Lelystad had moeten worden gebouwd? En wist u dat de polders Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland samen het grootste kunstmatige eiland ter wereld vormen. Laat u meevoeren tijdens deze wandeltocht in het Verhaal van Flevoland en Lelystad. 

  De foto's in deze route zijn van:

  0.     Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Dienst der Zuiderzeewerken Potuyt
  1.     Kaart Nederland uit de oudheid: Vos, P., M. van der Meulen, H. Weerts en J. Bazelmans 2018: Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu, Amsterdam (Prometheus)
  2.     Erfgoedpark Batavialand in Lelystad
  3.     Erfgoedpark Batavialand in Lelystad
  4.     Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt
  5.     Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt
  6.     Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Sieben
  7.     Het Flevolands Archief, ..
  8.     Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Boekhove
  9.     Erfgoedpark Batavialand in Lelystad
  10.  Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt
  11.  Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt
  12.  Woningbouwvereniging Lelystad
  13.  Gemeente Lelystad

Reviews

A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.

Create your own audio tours!

Use of the system and the mobile guide app is free

Start

App preview on iOS, Android and Windows Phone