Audio tour

Audio tour03. Բոյաջյան Ցուցասրահ 2003

2003 թվականից ձեզ ենք ներկայացնում չորս ցուցահանդես: Տեղի են ունեցել նաև վաստակավոր նկարիչ Արմեն Վարդանյանի և Արման Կարախանյանի անհատական ցուցահանդեսները, օլիմպիական պլակատի մրցույթ-ցուցահանդես, սփյուռքահայ ուսանողների ցուցահանդես և ուսանողական խմբակային ցուցահանդեսներ:

https://hy.wikipedia.org/wiki/Արմեն_Վարդանյան

Tour stops

Reviews

No reviews yet

Write the first review
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.