Audio tour

Audio tour Добро Поле - Мариово - велосипедска тура

QR code

2 sights

 1. Audio tour Summary
 2. Audio tour Summary

  Добро Поле е местото каде за време на Првата светска војна се случила одлучувачката битка и каде бил пробиен Македонскиот фронт. Според некои историчари, Добро Поле е почетокот на крајот на Првата светска војна.
  *Добро Поле е сместено на државната граница со Република Грција и за посета на локацијатанеопходно е да набавите дозвола од полициската станица во село Новаци.
  *Препорачан начин на превоз: Теренско 4х4 возило, планински велосипед
  *Се препорачува придружба на водич кој добро ги познава условите на теренот.

 3. 1 Манастир „Св. Атанасиј“, село Старавина
 4. 2 Македонски фронт - Прва светска војна
 5. 3 Пробивот на Добро Поле
 6. 4 Споменик на Добро Поле
 7. 5 Споменик „Победа - 100 години потоа“, село Градешница
 8. 6 Црква „Свети Никола“, село Градешница, XIX век
 9. 7 Црква „Свети Димитрие“ во село Градешница, XIV - XV век
 10. 8 Село Градешница
 11. 9 Село Старавина, Мариово
 1. Audio tour Summary

  Добро Поле е местото каде за време на Првата светска војна се случила одлучувачката битка и каде бил пробиен Македонскиот фронт. Според некои историчари, Добро Поле е почетокот на крајот на Првата светска војна.
  *Добро Поле е сместено на државната граница со Република Грција и за посета на локацијатанеопходно е да набавите дозвола од полициската станица во село Новаци.
  *Препорачан начин на превоз: Теренско 4х4 возило, планински велосипед
  *Се препорачува придружба на водич кој добро ги познава условите на теренот.

Reviews

A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.

Create your own audio tours!

Use of the system and the mobile guide app is free

Start

App preview on iOS, Android and Windows Phone