Audio tour

Audio tourHagby hembygdsförenings välkommen-hit-tur

Only in Swedish

2 sights

 1. Audio tour Summary
 2. Audio tour Summary

  Du är mycket välkommen till Hagby! Den här guidningen är till för dig som vill veta litet mer om vad det finns att titta på här. Än så länge är guidningen precis i sin linda, men vi kommer allteftersom lägga in berättelser om den. 

  Mycket av informationen här kommer från en bok som några eldsjälar i bygden gav ut 2012 - "Hagby socken under 1900-talet." Där kan vi bland annat läsa följande:

  Det som sedan tidig medeltid - 1100- 1200-tal - utgör Hagby socken har, liksom huvuddelen av Mälardalen, varit bebodd under mycket lång tid. De äldsta kända lämningarna utgörs av skärvstenshögar, avskrädeshögar, som är spår efter bronsålderns boplatser för cirka 4 000 till 2 500 år sedan. Vid denna tid var denna trakten ett skärgårdslandskap. Vattennivån stod 20-25 meter högre upp än idag, vilket i princip innebär att det som idag är skogsbärande marker var fastland medan det som är åkermark var öppet vatten eller sanka områden. 

 3. 1 Hagby hembygdsmuseum
 4. 2 Upplands landskapsflagga
 5. 3 Klockarbol
 6. 4 Lärarbostaden
 7. 5 Omnibusstrafik i Hagby
 8. 6 Hagby kyrka
 9. 7 Hagby bygdegård
 1. Audio tour Summary

  Du är mycket välkommen till Hagby! Den här guidningen är till för dig som vill veta litet mer om vad det finns att titta på här. Än så länge är guidningen precis i sin linda, men vi kommer allteftersom lägga in berättelser om den. 

  Mycket av informationen här kommer från en bok som några eldsjälar i bygden gav ut 2012 - "Hagby socken under 1900-talet." Där kan vi bland annat läsa följande:

  Det som sedan tidig medeltid - 1100- 1200-tal - utgör Hagby socken har, liksom huvuddelen av Mälardalen, varit bebodd under mycket lång tid. De äldsta kända lämningarna utgörs av skärvstenshögar, avskrädeshögar, som är spår efter bronsålderns boplatser för cirka 4 000 till 2 500 år sedan. Vid denna tid var denna trakten ett skärgårdslandskap. Vattennivån stod 20-25 meter högre upp än idag, vilket i princip innebär att det som idag är skogsbärande marker var fastland medan det som är åkermark var öppet vatten eller sanka områden. 

Reviews

No reviews yet

Write the first review
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.