Landschapscentrum Wonderryck Twente

In Twente zijn 11 kenmerkende instellingen in de regio aan elkaar verbonden onder de naam Vlinderpunten. Want verbinden maakt sterk!
Folgen Sie uns

Het landschapscentrum Wonderryck Twente is aan te merken als het Projectbureau Noordoost-Twente. Het Projectbureau Noordoost-Twente zet zich in om samenwerkingsinitiatieven aan zich te verbinden, waarbinnen cultureel ondernemerschap en talentontwikkeling centraal staan. Het Projectbureau Noordoost-Twente voert de (gehele) backoffice voor de instellingen in de omgeving. Het ontwikkelen van producten is daarbij belangrijk, of het nu gaat om routenetwerken, arrangementen, een website, apps of trainingstrajecten voor medewerkers en vrijwilligers. 

Projectbureau Noordoost-Twente heeft de ambitie om de unieke culturele, landschappelijke- en natuurwaarden in het gebied te behouden en te versterken. Om die ambitie te realiseren heeft het Projectbureau Noordoost-Twente inmiddels 11 kenmerkende instellingen in de regio aan elkaar verbonden onder de naam ‘Vlinderpunten’. Want verbinden maakt sterk! De Vlinderpunten laten allemaal op hun eigen manier zien hoe mooi en bijzonder het gebied is. Samen vertellen zij hét verhaal van Noordoost-Twente.

De huidige samenstelling Vlinderpunten is in eerste instantie als zodanig gevormd, nadat alle belanghebbenden, zoals overheden, landschappelijke- en natuurpartners, waterschap, gebiedsontwikkeling, etcetera, bij elkaar waren gebracht om gezamenlijk te bepalen waaruit deze “bucketlist Noordoost Twente” zou moeten bestaan. Elk van de 11 Vlinderpunten is te herkennen aan een groot kunstwerk van een rode vlinder. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd en op de speciale touchscreens is informatie te vinden over de bijzonderheden in de omgeving. Met de Vlinderpunten als basis heeft het Projectbureau Noordoost-Twente een platform in handen waar van alles aan verbonden kan worden, zoals arrangementen en fiets- en wandelroutes. Het platform geeft toegang tot de centrale pekken – de landmarks – in Noordoost-Twente, van waaruit het landschap en haar geschiedenis te ervaren is. Zo wordt het voor de bezoekers nog makkelijker om de schoonheid van Noordoost-Twente te ontdekken en overal het uniformele verhaal te beleven.